Kang, Wen, Cheng Tian, Dongwei Kang, Mengjun Wang, Yunxi Li, Xiaorong Wang, and Junqing Li. 2015. “Effects of Gap Size, Gap Age, and Bamboo Fargesia Denudata on Abies Faxoniana Recruitment in South-Western China”. Forest Systems 24 (2), e025. https://doi.org/10.5424/fs/2015242-06682.